Tag: sifat

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 11

﷽ Tawheed Ki Kismein Aur Uss Ke Fawaid Part - 11 Sawal : Allah ke naamo aur uss ki sifaton ki tawheed kya hai ? Jawab : Allah ke sifaat aur uss ki kr asmaa ki tawheed ka matlab yeh hai ke Allah ne apni kitaab ke ander jin cheezon se apni zaat ki ta'reef … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 11