The Three Categories of Tawheed and Shirk

The Three Categories of Tawheed and Shirk – Shaykh ‘Abdul-‘Aziz ibn ‘Abdullaah ibn Baaz Rahimahullaah (This is) a clarification of the categories of Tawheed, and they are three: Tawheed ar-Ruboobiyyah (Lordship) Tawheed al-Uloohiyyah (Worship) and Tawheed al-Asma` was-Sifaat (Names and Attributes) As for Tawheed ar-Ruboobiyyah: Then it is to believe that Allah, the Most High, … Continue reading The Three Categories of Tawheed and Shirk

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 12

﷽ Tawheed Ki Kismein Aur Uss Ke Fawaid Part no.12 Sawal : Allah Ta'ala kahan hai Jawab : Allah aasman me arsh ke upar hai. ✅Allah Ta’ala ka irshad hai : ۞ُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۞ "Ya'ni Rahmaan arsh par mustawi hai, ya'ni upar gaya aur buland hua" (Taha; 5) Aur Nabi e Akram … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 12

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 10

﷽ Tawheed Ki Kismein Aur Uss Ke Fawaid Part No.10 Sawal : Tawheed e Ruboobiyat kya hai Jawab : Allah Ta’la ko uske af’aal ke ander akela samajhna Tawheed e Ruboobiyat hai. Jaise Khaliq, Tadbeer, wagairah, wagairah . . . ✅Surah Fatihah me Allah Ta’la farmata hai : ۞الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ "Tamam ta'reef … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 10

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 10

﷽ Part -10 Tawheed Ki Kismein Aur Uss Ke Fawaid Sawal : Tawheed e Uloohiyat kya hai Jawab : Ibaadat ke ander Allah Ta'ala ka ek janna Tawheed e Uloohiyat hai. Jaise Dua, Zibah, Nazar, wagairah, wagairah . . . ✅Surah Bakarah me Allah Ta’la irshad  farmata hai : ۞ وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 10

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 8

﷽   Part - 8 Tawheed Ki Kismein Aur Uss Ke Fawaid Sawal : Allah Tabark wa Ta’la ne Rasoolon ko kyon bheja Jawab : Allah Tabark wa Ta’la ne inhein apni Ibadat ki taraf bulane aur apni zaat se Shirk ko door karne ke liye bheja hai. ✅Allah Ta’la farmata hai : ۞وَلَقَدْ بَعَثْنَا … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 8

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 7

﷽ Part - 7 Bando Par Allak Ka Haq Sawal : Ibadat ke ander Ehsaan kise kahte hain Jawab : Ehsaan kahte hain Allah ka muraqabah karna, ya’ni is tarah ibadat karna ke hum usey dil ki aankho se dekh rahe hain. ✅ Allah Ta’la ka irshad hai : ۞الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, وَتَقَلُّبَكَ فِي … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 7

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 6

﷽ Part - 6 Bando Par Allak Ka Haq *Sawal* : Kya hum Allah ki ibadat Khauf aur Lalach ki wajah se karein ? *Jawab* : Han ! hum Allah ki ibadat Khauf aur Tama’ ke sath karein. ✅Allah ne momineen ke awsaaf bayan karte hue farmaya : ۞يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۞  “Wah log apne … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 6

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 5

﷽ Part - 5 Bandon Par Allah Ka Haq Sawal : Hum Allah ki Ibadat kaise karein ? Jawab : Hum Allah ki ibadat is tarah se karein jaise Allah Tabarak wa Ta’la aur uske Rasool ne hamein hukum diya hai. Allah Ta’la ka irshad hai – ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 5