Basics of Islam & Arabic Vocabulary for Kids – ebook

Basics of Islam & Arabic Vocabulary for Kids – ebook

An ebook compiled, formatted & edited from various authentic resources. Download here and print a hard copy for learning & educating your kids. or Basics of Islam and Arabic Vocabulary for Kids

Advertisements

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 12

﷽ Tawheed Ki Kismein Aur Uss Ke Fawaid Part no.12 Sawal : Allah Ta'ala kahan hai Jawab : Allah aasman me arsh ke upar hai. ✅Allah Ta’ala ka irshad hai : ۞ُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۞ "Ya'ni Rahmaan arsh par mustawi hai, ya'ni upar gaya aur buland hua" (Taha; 5) Aur Nabi e Akram … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 12

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 10

﷽ Tawheed Ki Kismein Aur Uss Ke Fawaid Part No.10 Sawal : Tawheed e Ruboobiyat kya hai Jawab : Allah Ta’la ko uske af’aal ke ander akela samajhna Tawheed e Ruboobiyat hai. Jaise Khaliq, Tadbeer, wagairah, wagairah . . . ✅Surah Fatihah me Allah Ta’la farmata hai : ۞الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ "Tamam ta'reef … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 10

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 10

﷽ Part -10 Tawheed Ki Kismein Aur Uss Ke Fawaid Sawal : Tawheed e Uloohiyat kya hai Jawab : Ibaadat ke ander Allah Ta'ala ka ek janna Tawheed e Uloohiyat hai. Jaise Dua, Zibah, Nazar, wagairah, wagairah . . . ✅Surah Bakarah me Allah Ta’la irshad  farmata hai : ۞ وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 10

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 8

﷽   Part - 8 Tawheed Ki Kismein Aur Uss Ke Fawaid Sawal : Allah Tabark wa Ta’la ne Rasoolon ko kyon bheja Jawab : Allah Tabark wa Ta’la ne inhein apni Ibadat ki taraf bulane aur apni zaat se Shirk ko door karne ke liye bheja hai. ✅Allah Ta’la farmata hai : ۞وَلَقَدْ بَعَثْنَا … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 8

‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 7

﷽ Part - 7 Bando Par Allak Ka Haq Sawal : Ibadat ke ander Ehsaan kise kahte hain Jawab : Ehsaan kahte hain Allah ka muraqabah karna, ya’ni is tarah ibadat karna ke hum usey dil ki aankho se dekh rahe hain. ✅ Allah Ta’la ka irshad hai : ۞الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, وَتَقَلُّبَكَ فِي … Continue reading ‘Apna Aqeeda Sikhiye’ by Shaykh Muhammad bin Jamil Zino – Part 7